ประกาศ อจน.ที่ 38/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 38/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 37/2567 เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 37/2567 เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 36/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร 

ประกาศ อจน.ที่ 36/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางคูรัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางคูรัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อจน. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางคูรัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางคูรัด ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ อจน. เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองบางแม่นาง ตำบล บางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน และระบบงานงบประมาณ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบัญชี ระบบงานการเงิน และระบบงานงบประมาณ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567