องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ติดต่อเรา
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้เลย

Live Chat

แชทออนไลน์กับเจ้าหน้าที่

อีเมล

saraban@wma.or.th

เพื่อความรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ สามารถคลิก ที่นี่ เพื่อเริ่มต้นการแชทออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่อำนวยการตลอด เวลาทำการ

สถานที่ตั้ง

องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0-2273-8530-39
โทรสาร : 0-2273-8577

กองกลาง : 0-2273-8550
กองสารสนเทศและประเมินผล : 0-2273-8564

อีเมล

saraban@wma.or.th