ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่  28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่  28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปั๊มตัวที่ 3,4 สถานีสูบที่ 2 พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมปั๊มตัวที่ 3,4 สถานีสูบที่ 2 พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 28 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำหมวกผ้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่ อจน.เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำหมวกผ้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่ อจน.เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 7 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำพร้อมหัววัดค่า ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 66

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำพร้อมหัววัดค่า ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 66