องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำเสียที่ PS1 (บริเวณหนองบุ) ขนาด 500 KVA 400/230V จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศผู้ชนะ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ On-Grid Solar Roof Top ขนาด 8 กิโลวัตต์ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซม Main สายไฟ จ่ายเครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสีย PS1 เครื่องสูบน้ำเสียหมายเลขNo.2,3,4สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง