องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ทม.แพรกษา ทม.ปู่เจ้า ทต.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง