องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

จ้างเหมาอำนวยความสะดวก การจัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาองค์การจัดการน้ำเสีย วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน