องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์และรื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และพาทิชั่นบริเวณชั้น 23 โซนบี (สายงานผู้อำนวยการ) และโซนดี (สายงานบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสีย ขนาด 37 kw. จำนวน 2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 (PS1) ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง