องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเดือน