องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ภาคกลาง-ทต-ปลายบาง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ภาคกลาง-ทต-ปลายบาง