องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคกลาง สาขา ทม.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคกลาง สาขา ทม.ประจวบคีรีขันธ์