องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทต.ฉลอง จ.ภูเก็ต
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทต.ฉลอง จ.ภูเก็ต