องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทน.หาดใหญ่
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทน.หาดใหญ่

ประกาศสำนักงานจัดการน้ำเสีย สาขาหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563