องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทม.กระบี่
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทม.กระบี่