องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.ชะอวด บริเวณโรงฆ่าสัตว์ วัดศรีมาประสิทธิ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.ชะอวด บริเวณโรงฆ่าสัตว์ วัดศรีมาประสิทธิ์