องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทต.พรหมโลกผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.ชะอวด บริเวณโรงฆ่าสัตว์ วัดศรีมาประสิทธิ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.หัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแคผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.หัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง บริเวณหลังเรือนจำผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทต.พรหมโลกผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.ชะอวด บริเวณโรงฆ่าสัตว์ วัดศรีมาประสิทธิ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.หัวไทร บริเวณหลังตลาดสด ถนนบางแคผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทต.หัวไทร บริเวณเลียบถนนสุขาภิบาล 1ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง บริเวณหลังเรือนจำผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทม.ปากพนัง บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารีผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริเวณชุมชนหอยราก-ศรีสมบูรณ์