องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระบบบำบัดน้ำเสียที่บริหารจัดการโดย อจน.
อัพเดทล่าสุด