องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 69/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองนโยบายและแผน สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 68/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 56/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ อจน.ที่ 50/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 49/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3-5 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ