องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ อจน.ที่ 18/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 7/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา