องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ อจน.ที่ 28/2566 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3-5 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ  

ประกาศอจน.ที่ 16/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน 3 อัตรา