องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสาธิตเทคโนโลยีจัดการน้ำเสียในต่างประเทศ (The Wonder of Wastewater Technology of Japan international demonstration project) โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในเปิดโครงการฯ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย Mr.HARUKA Ozawa อัครราชฑูต สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ศาตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งมอบตะแกรงดักขยะสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมทดสอบการทำงานของตะแกรงดักขยะ ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้ดักขยะขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอนดินทราย เพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสาธิตเทคโนโลยีจัดการน้ำเสียในต่างประเทศ (The Wonder of Wastewater Technology of Japan international demonstration project) โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในเปิดโครงการฯ ผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย Mr.HARUKA Ozawa อัครราชฑูต สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ศาตราจารย์จงรักษ์ ผลประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น โดยทางประเทศญี่ปุ่น ได้ส่งมอบตะแกรงดักขยะสแตนเลสแบบอัตโนมัติ พร้อมทดสอบการทำงานของตะแกรงดักขยะ ให้กับเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อใช้ดักขยะขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับน้ำเสีย ก่อนไหลเข้าสู่บ่อตกตะกอนดินทราย เพื่อลดความเสียหายของเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมีนายสมภพ คมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) จังหวัด​ราชบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้วย

อ่านรายละเอียด »