องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุด

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ในการนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย มอบหมายให้ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง และนายช่างเทคนิค เข้าร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพน้ำ​ ณ บริเวณสะพานสิริลักขณ์ จังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 – 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบงานลอกตะกอนในท่อ ระบายน้ำและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำเสีย 2 บริเวณถนนเลียบชายทะเล

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา มอบหมายให้นางสาวนิลลตา ภักดีวานิช เข้าร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดทำและใช้งานถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา มอบหมายให้นางสาวนิลลตา ภักดีวานิช เข้าร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดทำและใช้งานถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการร้านอาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 27 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 27 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกัน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสากระบี่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางตรวจพื้นที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดยมีนายอำเภอค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนวัดโพธิ์เก้าต้น ร่วมติดตามความคืบหน้า บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ทำความสะอาดรอบบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางตรวจพื้นที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดยมีนายอำเภอค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนวัดโพธิ์เก้าต้น ร่วมติดตามความคืบหน้า บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ทำความสะอาดรอบบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวดวงใจ ขันธ์เครือ รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวชลธิชา แซ่ลิ่ม วิศวกร 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวดวงใจ ขันธ์เครือ รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวชลธิชา แซ่ลิ่ม วิศวกร 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น บริเวณถนนซอยสวนหลวงออก-ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 – 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบงานลอกตะกอนในท่อ ระบายน้ำและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำเสีย 2 บริเวณถนนเลียบชายทะเล

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา มอบหมายให้นางสาวนิลลตา ภักดีวานิช เข้าร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดทำและใช้งานถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา มอบหมายให้นางสาวนิลลตา ภักดีวานิช เข้าร่วมบรรยายหัวข้อเรื่อง การจัดทำและใช้งานถังดักไขมันในการบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 45 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการร้านอาหาร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และบุคลากรของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 27 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 27 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน โดยประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมกัน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหารตำรวจ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสากระบี่

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางตรวจพื้นที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดยมีนายอำเภอค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนวัดโพธิ์เก้าต้น ร่วมติดตามความคืบหน้า บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ทำความสะอาดรอบบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เดินทางตรวจพื้นที่สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น โดยมีนายอำเภอค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ตัวแทนวัดโพธิ์เก้าต้น ร่วมติดตามความคืบหน้า บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ทำความสะอาดรอบบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดโพธิ์เก้าต้น อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวดวงใจ ขันธ์เครือ รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวชลธิชา แซ่ลิ่ม วิศวกร 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวดวงใจ ขันธ์เครือ รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขานครศรีธรรมราช มอบหมายให้นางสาวชลธิชา แซ่ลิ่ม วิศวกร 5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 250 ต้น บริเวณถนนซอยสวนหลวงออก-ถนนพัฒนาการคูขวาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน

อ่านรายละเอียด