องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เป็นผู้แทน องค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมประชุมบูรณาการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพืษ จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย เป็นผู้แทน องค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมประชุมบูรณาการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพืษ จังหวัดปทุมธานี เพื่อบูรณาการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดปทุมธานี โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบางยี่โถ เทศบาลตำบลสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองธัญญบุรี และผู้นำชุมชนต่างๆในพื้นที่ ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 89 คน และ 88 รวมทั้งหมด 177 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 14.30 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 89 คน และ 88 รวมทั้งหมด 177 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงาน เข้าประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงาน เข้าประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีนายสุรเชษฐ์ จิตเมต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสุมาสี คุ้มพล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และนายวิวัฒน์ บัวผัน ตำแหน่างนายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสุมาสี คุ้มพล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และนายวิวัฒน์ บัวผัน ตำแหน่างนายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด »