องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งปฏิกูล หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 ซึ่งเป็นประธานในการประชุมหารือฯ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ชั้น 2 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งปฏิกูล หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 ซึ่งเป็นประธานในการประชุมหารือฯ และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ชั้น 2 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ในการนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย เกาะพีพี ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงาน 97.81% และเริ่มทดสอบระบบฯ แล้ว โดยมีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบฯ ประมาณ 440 ลบ.ม. / วัน และผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ) เรื่องกำหนดมาตรฐานการควบคุมน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และสามารถปล่อยออกจากระบบบำบัดเพื่อลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไปโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ได้แจ้งเรื่องการต่อเชื่อมท่อน้ำเสียของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 89 คน และ 88 รวมทั้งหมด 177 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 – 14.30 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนไทยคริสเตียน กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 89 คน และ 88 รวมทั้งหมด 177 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงาน เข้าประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงาน เข้าประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่เทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีนายสุรเชษฐ์ จิตเมต ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราสมุทร ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสุมาสี คุ้มพล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และนายวิวัฒน์ บัวผัน ตำแหน่างนายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางสุมาสี คุ้มพล ตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และนายวิวัฒน์ บัวผัน ตำแหน่างนายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงาน ได้เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงปรับปรุงเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียด »