องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

จ.นนทบุรี ผนึกกำลัง องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายบาง ให้การต้อนรับในการจัดงานครั้งนี้

นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในการลดปริมาณขยะและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ตลาดสถานประกอบการต่างๆ โดยได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางคูเวียง และเป็นหนึ่งในคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้

ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำ และยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเสื่อมโทรม ทั้งการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจากชุมชน  รอบข้างและการทิ้งขยะมูลฝอยทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งน้ำอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงจัดทำกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้กับชุมชนริมน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการติดตั้งถังดักไขมันให้กับผู้ประกอบการในตลาดน้ำวัดตะเคียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาความเข้าใจในเรื่องน้ำเสีย และตระหนักถึงหลักการและแนวทางการการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมีนายสมภพ คมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) จังหวัด​ราชบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้วย

อ่านรายละเอียด »