องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

จ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ บริเวณสถานีสูบน้ำเสีย PS๑ – PS๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีนายอธิรักษ์ บุพจันโท รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ นางดวงแข ยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาคุณ

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน และนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ และพนักงาน ร่วมกันสำรวจท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำ บริเวณถนมหาราชและถนนหลวงพ่อ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2567 นายสารัตน์ เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองกระบี่ พร้อมด้วยพนักงาน และนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ และพนักงาน ร่วมกันสำรวจท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำ บริเวณถนมหาราชและถนนหลวงพ่อ ทั้งหมด 12 จุด ในเขตพื้นที่ให้บริการบำบัดน้ำเสีย เพื่อตรวจสอบปริมาณตะกอนและปริมาณขยะที่สะสมอยู่ในท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำ ในการสำรวจครั้งนี้พบว่า ปริมาณตะกอนสะสมภายในท่อสูงสุด 85 เชนติเมตร และปริมาณขยะสะสมเพียงเล็กน้อย

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยาให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างวิจัย เรื่อง “การตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยาให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างวิจัย เรื่อง “การตรวจหาแบคทีเรียดื้อยาที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย” โดยมี นางสาวโรสรินทร์ อินทวงศ์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เป็นผู้ให้บรรยายความรู้

อ่านรายละเอียด »

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด »