องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะสม (เสื้อเชิ้ตสีฟ้าแขนยาวและเสื้อโปโลสีขาวแขนสั้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ในการนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย มอบหมายให้ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง และนายช่างเทคนิค เข้าร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพน้ำ​ ณ บริเวณสะพานสิริลักขณ์ จังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 – 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบงานลอกตะกอนในท่อ ระบายน้ำและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำเสีย 2 บริเวณถนนเลียบชายทะเล

อ่านรายละเอียด »

จ.นนทบุรี ผนึกกำลัง องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายบาง ให้การต้อนรับในการจัดงานครั้งนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในการลดปริมาณขยะและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ตลาดสถานประกอบการต่างๆ โดยได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางคูเวียง และเป็นหนึ่งในคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำ และยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเสื่อมโทรม ทั้งการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจากชุมชน  รอบข้างและการทิ้งขยะมูลฝอยทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งน้ำอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงจัดทำกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้กับชุมชนริมน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการติดตั้งถังดักไขมันให้กับผู้ประกอบการในตลาดน้ำวัดตะเคียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาความเข้าใจในเรื่องน้ำเสีย และตระหนักถึงหลักการและแนวทางการการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียด »