องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี (มท.2) เปิดเกิจกรรม ”วิถีใหม่ประหยัดน้ำกับ กปน.” เพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนซื้อสินค้า-อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่มีสลาก กปน.รับรองช่วยประหยัดจริง ได้หลายต่อ ทั้งได้สินค้าดีมีคุณภาพ ช่วยเซฟประหยัดน้ำ รักษ์ทรัพยากรน้ำยั่งยืน

นายนิพนธ์ บุญญามณี เปิดเกิจกรรม ”วิถีใหม่ประหยัดน้ำกับ กปน.” เพิ่มช่องทางเลือกให้ประชาชนซื้อสินค้า-อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ที่มีสลาก กปน.รับรองช่วยประหยัดจริง ได้หลายต่อ ทั้งได้สินค้าดีมีคุณภาพ ช่วยเซฟประหยัดน้ำ รักษ์ทรัพยากรน้ำยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 6 กันยายน 2564 ที่การประปานครหลวง (กปน.) สานักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออนไลน์ “วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. และ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เข้าร่วม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาให้สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และ สมุทรปราการ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้พี่น้องประชาชนได้รับบริการน้ำประปา สะอาด ปลอดภัย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการ รับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน.อย่างต่อเนื่อง

“ในปีนี้ได้จัดกิจกรรมออนไลน์ ‘วิถีใหม่แห่ง การประหยัดน้ากับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง’ จัดขึ้นเพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้ประชาชน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ําที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดน้ําของ การประปานครหลวง ซึ่งจะช่วยควบคุมการใช้น้ําในปริมาณที่เหมาะสม ลดการสูญเสียน้ํา โดยไม่จําเป็น ช่วยลดอัตราการใช้น้ํา เฉลี่ย/คน/วัน (Per Capita) เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ําใช้อย่างเพียงพอ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนหันมาเลือกใช้อุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ ประหยัดน้ําที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ําของการประปานครหลวง และขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้จัดจําหน่ายทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ร่วมกันสร้างสรรค์และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ําตามมาตรฐานกําหนด โดยปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ําที่ได้รับการรับรอง 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทก๊อกอ่างล้างหน้า-ล้างมือประหยัดน้ํา แบ่งประสิทธิภาพการประหยัดน้ํา ตั้งแต่ระดับ 3-5 โดย เบอร์ 5 (ระดับดีเยี่ยม) เบอร์ 4 (ระดับดีมาก) และเบอร์ 3 (ระดับดี) และประเภทฝักบัวประหยัดน้ํา ซึ่งก๊อกและฝักบัวประหยัดน้ําที่มีฉลากประหยัดน้ําของการประปานครหลวง จะลดการใช้น้ําเหลือเพียง 1 ใน 3 จากการใช้ก๊อกน้ําทั่วไป โดยฉลากจะแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ํา จะทําให้ประชาชนทราบถึงปริมาณการใช้น้ําและหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา และร่วมกันรักษาทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนตลอดไป” นายนิพนธ์กล่าว

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ

วันที่​ 10 มิถุนายน​ 2567 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำเสียไหลลงแม่น้ำแม่กลอง “คืนน้ำใสให้แม่กลอง” พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงานราชการ ในการนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย มอบหมายให้ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่ง และนายช่างเทคนิค เข้าร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพน้ำ​ ณ บริเวณสะพานสิริลักขณ์ จังหวัดราชบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 – 11.30 น. องค์การจัดการน้ำเสียสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์โครงการทำความสะอาดตะกอนในท่อระบายน้ำ และประชาสัมพันธ์การรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันให้แก่ประธานชุมชน พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบงานลอกตะกอนในท่อ ระบายน้ำและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำเสีย 2 บริเวณถนนเลียบชายทะเล

อ่านรายละเอียด »

จ.นนทบุรี ผนึกกำลัง องค์การจัดการน้ำเสีย จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย หน่วยงานราชการในจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปลายบาง ให้การต้อนรับในการจัดงานครั้งนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรี ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีจึงได้มุ่งเน้นสร้างความตระหนักและความร่วมมือของประชาชนในการลดปริมาณขยะและน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต้นทาง ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า ตลาดสถานประกอบการต่างๆ โดยได้บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับกับภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้ง องค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยาน่ามอง ปราศจากขยะ ณ ตลาดน้ำวัดตะเคียน ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางคูเวียง และเป็นหนึ่งในคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันนี้ ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสีย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตร เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางน้ำ และยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของประเทศ แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยามีความเสื่อมโทรม ทั้งการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำจากชุมชน  รอบข้างและการทิ้งขยะมูลฝอยทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพและระบบนิเวศของแหล่งน้ำอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ องค์การจัดการน้ำเสีย จึงจัดทำกิจกรรมแม่น้ำเจ้าพระยา น่ามอง ปราศจากขยะ สร้างชีวิตประชาชนดีขึ้น โดยการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นให้กับชุมชนริมน้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีการติดตั้งถังดักไขมันให้กับผู้ประกอบการในตลาดน้ำวัดตะเคียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ประชาชนในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาความเข้าใจในเรื่องน้ำเสีย และตระหนักถึงหลักการและแนวทางการการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวสุภลักษณ์ เขียววงษ์จันทร์ นายช่างเทคนิค 5 จากองค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านเพ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง และกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียด »