องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
Contact us
มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้เลย

Live Chat

แชทออนไลน์กับเจ้าหน้าที่

อีเมล

saraban@wma.or.th

เพื่อความรวดเร็ว หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ สามารถคลิก ที่นี่ เพื่อเริ่มต้นการแชทออนไลน์ มีเจ้าหน้าที่อำนวยการตลอด เวลาทำการ
Address

Wastewater Management Authority, 333 LAO PENG NGUAN TOWER 1 FL 23rd VIBHAVADI-RANGSIT Rd., JOMPHON, CHATUJAK, BANGKOK 10900

Phone

Phone number: 0-2273-8530-39 Fax: 0-2273-8577

Email

wastewtr@wma.or.th