องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 20-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฎิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 16-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศกรรม สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 5/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 3 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ