องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 41-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ