องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 62/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน