รายงานประจำปี

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2566🆕

– ร่างรายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2566 

– รายงานการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปี 2566 

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2565

– ร่างรายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2565

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2564

– ร่างรายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2564

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย 2563

– ข้อมูลสำหรับรายงานประจำปีงบประมาณ 2563

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2562

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2561

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2560

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2559

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2558

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2557

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2556

– รายงานประจำปี องค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ.2555