องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการติดตามการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานควบคุมมลพิษที่ 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี

วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการติดตามการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานควบคุมมลพิษที่ 15 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินงานและหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ โดยมีนายประเสริฐ วงษ์นา รองนายก อบต.อ่าวนาง เป็นประธานการหารือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗ หมู่ ๘ และผู้แทนชมรมพิทักษ์พีพี เข้าร่วมหารือ มีรายละเอียดการจัดการน้ำเสีย ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและตรวจสอบการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา ๘๐ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และบังคับการตามกฎหมาย
2. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการเชื่อมท่อระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและกำหนดค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
3. การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับการบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โดยมีนายสมภพ คมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ให้การต้อนรับ

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบ้านโป่งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบรรยายหัวข้อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการลดความสกปรกของน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทรงพลวิทยา) จังหวัด​ราชบุรี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย นำโดยนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะผู้บริหาร ขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ ผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสียได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ด้วย

อ่านรายละเอียด »