องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
เข้าร่วมโครงการกับองค์การจัดการน้ำเสีย
  รายละเอียดการดำเนินงาน โดยองค์การจัดการน้ำเสีย

  หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ . . .

  กองพัฒนา และ บริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย

  โทร 02-273-8530-9 ต่อ 208

  หรือ 02-273-8562