องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารจากองค์กร
อัพเดทล่าสุด

วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับเชิญ นายสุรเชษฐ์ โนคำ รักษาการแทนผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ กิจการหอพัก และเครื่องซักผ้าในพื้นที่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว รับเชิญ นายสุรเชษฐ์ โนคำ รักษาการแทนผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ กิจการหอพัก และเครื่องซักผ้าในพื้นที่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนายยุทธนา บุญสูง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมฯ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ในฐานะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมีนายธเนศ ปลื้มคิด เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ในฐานะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมีนายธเนศ ปลื้มคิด เป็นประธานการประชุม โดยมีอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชนผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมการประชุม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมทั้งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 74 คน เเละ 75 คน รวมทั้งหมด 149 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567คณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 135 คน รวมทั้งหมด 270 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ และมอบนโยบายการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ และมอบนโยบายการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ในฐานะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมีนายธเนศ ปลื้มคิด เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย แทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ในฐานะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำบางปะกง ครั้งที่ 2 / 2567 โดยมีนายธเนศ ปลื้มคิด เป็นประธานการประชุม โดยมีอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชนผู้ใช้น้ำ เข้าร่วมการประชุม ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาคลองสำโรง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมทั้งมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 74 คน เเละ 75 คน รวมทั้งหมด 149 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567คณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 11.00 น. คณะอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 135 คน รวมทั้งหมด 270 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ และมอบนโยบายการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้การต้อนรับ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมคณะผู้บริหารที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่ และมอบนโยบายการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาบางเสร่ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

อ่านรายละเอียด