องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารจากองค์กร
อัพเดทล่าสุด

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด

วันที่ 29 เมษายน 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลวังตะเคียน จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมชมระบบ จำนวน 65 คน ณ พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลวังตะเคียน จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมชมระบบ จำนวน 65 คน ณ พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2567 พิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 77 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 77 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ในการนี้นางดวงแข ยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 77 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 77 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2567 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปลงผมเนื่องในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปลงผมเนื่องในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้นายอธิรักษ์ บุพจันโท รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหาร พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งมีสามเณรภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหาร พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งมีสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 707 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการ ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 29 เมษายน 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 25 เมษายน 2567 คณะเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลวังตะเคียน จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมชมระบบ จำนวน 65 คน ณ พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.00 – 14.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลวังตะเคียน จังหวัดชัยนาท เข้าเยี่ยมชมระบบ จำนวน 65 คน ณ พื้นที่ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ่านรายละเอียด

วันที่ 23 เมษายน 2567 พิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 77 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรสามเณร 77 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ ในการนี้นางดวงแข ยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 22 เมษายน 2567 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 77 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 77 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2567 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปลงผมเนื่องในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปลงผมเนื่องในการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปกครอง และเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รวมถึงพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการนี้นายอธิรักษ์ บุพจันโท รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ เป็นผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 21 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหาร พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งมีสามเณรภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหาร พร้อมพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งมีสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 707 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการ ทั้ง 3 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด