องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

อัพเดทล่าสุด

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเเสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 11.40 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเเสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 70 คน รวมทั้งหมด 140 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบ พร้อมด้วยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ และ จ.ส.อ.พงศ์พัฒน์ หนุนนาค นายช่างเทคนิค 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2567 และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) หรือแผนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.45 – 10.45 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 4 รอบ รอบละ 107 คน รวมทั้งหมด 428 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ โดยนางสาวศรีวีไล ทองขาว นายช่างเทคนิค 3 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ โดยนางสาวศรีวีไล ทองขาว นายช่างเทคนิค 3 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเเสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 11.40 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนเเสงอรุณ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 2 รอบ รอบละ 70 คน รวมทั้งหมด 140 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 7 กรกฏาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีพระเทพวชิรากร รองเจ้าคณะภาค 17 เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานประกอบ พร้อมด้วยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ และ จ.ส.อ.พงศ์พัฒน์ หนุนนาค นายช่างเทคนิค 6 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับ จังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2567 และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) หรือแผนการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ณ ห้องประชุม 1-2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.45 – 10.45 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 4 รอบ รอบละ 107 คน รวมทั้งหมด 428 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ โดยนางสาวศรีวีไล ทองขาว นายช่างเทคนิค 3 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ โดยนางสาวศรีวีไล ทองขาว นายช่างเทคนิค 3 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “วังเทวดา” ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ตำบลทับปริก อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อ่านรายละเอียด