องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารจากองค์กร
อัพเดทล่าสุด

องค์การจัดการน้ำเสีย โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแก่คณะศึกษาดูงาน นิสิต คณาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย โดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ได้บรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแก่คณะศึกษาดูงาน นิสิต คณาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะดูงานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 130 คน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

อ่านรายละเอียด

อจน.ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยงานนี้ นาย ชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้นำเสนอการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากการบำบัดน้ำเสีย ของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเพาะเลี้ยงตัวอย่างพันธุ์ปลาน้ำจืดของประเทศไทย ในรูปแบบอควาเรียม(Aquarium) นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียยังมีการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านบนในรูปแบบอื่น เช่น สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อกองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม โทร 02 273 8562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wma.or.th

อ่านรายละเอียด

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี)

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3/2565 ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่ และการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียยังได้มอบถังดักไขมันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลเกาะพีพี รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่อีกด้วย

อ่านรายละเอียด

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง

เมื่อวันศุกร์วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท “รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง”  

อ่านรายละเอียด

กระทรวงมหาดไทยได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงมหาดไทยได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว และขอให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

อ่านรายละเอียด

องค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้รวมทั้งจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลแล้ว ยังสามารถให้การบริการจัดการน้ำเสียเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

อ่านรายละเอียด

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียและคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ประชุมนอกสถานที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะผู้บริหาร อจน. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำเสียหมายเลข 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่ข่า โดยสามารถที่จะรวบรวมน้ำเสียส่วนหนึ่งก่อนที่จะไหลลงคลองแม่ข่า แล้วสูบส่งต่อไปบำบัดที่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ของจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด

อจน.ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ร่วมจัดงานประชุมขับเคลื่อน ติดตาม ภารกิจสำคัญ กระทรวงมหาดไทย โดยองค์การจัดการน้ำเสียได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยงานนี้ นาย ชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้นำเสนอการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากการบำบัดน้ำเสีย ของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในการเพาะเลี้ยงตัวอย่างพันธุ์ปลาน้ำจืดของประเทศไทย ในรูปแบบอควาเรียม(Aquarium) นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียยังมีการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำที่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านบนในรูปแบบอื่น เช่น สนามฟุตบอล สวนสาธารณะ เป็นต้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อกองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม โทร 02 273 8562 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wma.or.th

อ่านรายละเอียด

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3/2565 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี)

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ได้เดินทางไปประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 3/2565 ณ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่ และการดำเนินงานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง(เกาะพีพี )จังหวัดกระบี่เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การจัดการน้ำเสีย นอกจากนี้ คณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียยังได้มอบถังดักไขมันให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง และได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับโรงพยาบาลเกาะพีพี รวมทั้งได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่อีกด้วย

อ่านรายละเอียด

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง

เมื่อวันศุกร์วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท “รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง”  

อ่านรายละเอียด

กระทรวงมหาดไทยได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวงมหาดไทยได้มอบใบเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยงาน เพื่อเป็นการยกย่องหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว และขอให้หน่วยงานร่วมขับเคลื่อนตามหลักการและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมต่อไป

อ่านรายละเอียด

องค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติกำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการบริหารจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่าและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้รวมทั้งจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลแล้ว ยังสามารถให้การบริการจัดการน้ำเสียเกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน  

อ่านรายละเอียด

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียและคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ประชุมนอกสถานที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายพรพจน์ เพ็ญพาส ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียพร้อมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และคณะผู้บริหาร อจน. เข้าตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำเสียหมายเลข 5 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่ข่า โดยสามารถที่จะรวบรวมน้ำเสียส่วนหนึ่งก่อนที่จะไหลลงคลองแม่ข่า แล้วสูบส่งต่อไปบำบัดที่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา แก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ของจังหวัดเชียงใหม่

อ่านรายละเอียด